„Cyfrowi konsumenci” w Polsce

Firma EY przedstawiła raport z badania „Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci?

Konsumenci cyfrowi na poszczególnych rynkach

Firma EY przeprowadziła badania online, podczas których przepadała 29 943 użytkowników internetu z 34 krajów. Raport przedstawiony przez firmę prezentuje udział konsumentów cyfrowy w populacji internautów na rynkach poszczególnych krajów.

Z badań wynika, że najwięcej „cyfrowych konsumentów” jest w Indiach, bo aż 70% internautów szuka w sieci informacji o produktach, które chce zakupić. Na drugim miejscu znalazły się Chiny oraz Holandia gdzie udział „cyfrowych konsumentów” w populacji Internetu wynosi 70%. Natomiast najmniej kupujących w sieci jest w Szwajcarii zaledwie 45%, a także BelgiiAustrii 47%.

EY - konsumenci cyfowi
Polska w zestawieniu znalazła się na 8 miejscu. W naszym kraju 62% internautów poszukuje w sieci informacji o produktach. Co ciekawe w zestawieniu znaleźliśmy się przed Stanami Zjednoczonymi, Niemcami czy Norwegią, natomiast za Katarem czy Egiptem. Jak słusznie zaznaczyli specjaliści z EY największy odsetek cyfrowych konsumentów w krajach rozwijających się.

Media społecznościowe w Polsce i na świecie

Dodatkowo w badaniu pytane osoby miały ocenić w skali od 1 do 10 cztery stwierdzenia dotyczące mediów społecznościowych. Przy czym 1 – oznacza „zupełnie się nie zgadzam” natomiast 10 – „zgadzam się całkowicie”. Zestawienie pokazuje, że polscy konsumenci wolą kontakt bezpośredni od tego wirtualnego i zgadzają się, że media społecznościowe nie zastąpią kontaktu bezpośredniego. Dodatkowo Polacy zgadzają się, że media społecznościowe niosą za sobą duże ryzyko nadużycia danych.

Wyniki w tym przypadku są zbliżone do tych na świecie, jednak Polacy są o pół punktu bardziej nieufni niż świat. Ciekawa wydaje się punktacja dla stwierdzenia „To strata czasu” Polacy zdecydowanie bardziej zgadzają się z tym stwierdzeniem niż jeszcze dwa lata temu.

EY -media społecznościowe

Co kupujemy w internecie?

W badaniu respondenci zostali zapytani także o to co kupili online w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najwięcej Polaków w internecie kupuje elektronikęodzież, trochę mniej telefon lub umowę z operatorem. Najmniej naszych rodaków zakupiło przez internet samochódkredyt konsumencki. Na świecie te wyniki kształtują się podobnie.

EY - zakupy online

Pełen raport dostępny na stronie http://ey.media.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatną wycenę

Imię i Nazwisko
E-mail*
Numer telefonu*
Adres strony internetowej*
Treść wiadomości
TAK

Jeśli chcesz zostawić nam więcej danych wypełnij brief.

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie

Dziękujemy!

 

Co dalej?

 1. Otrzymasz od nas maila potwierdzającego zgłoszenie.
 2. Nasz wyspecjalizowany zespół już niedługo skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszym procesie współpracy.
 3. W oczekiwaniu na telefon zapraszamy do zapoznania się z naszymi REFERENCJAMI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie, zarejestrowana pod adresem ul. Główna 26/2, 55-010 Święta Katarzyna, reprezentowaną przez: Michała Kliszczaka - Prezesa Zarządu.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ochronadanych@eactive.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. ul. Aleksandra Zelwerowicza 18 A, 53-676 Wrocław.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania i przedstawienia propozycji współpracy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do obsługi zapytania.
 8. Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Rozumiem