Facebook, Instagram i Twitter przez pryzmat wieku

Media społecznościowe bez wątpienia zawojowały w umysłach internautów, a ich popularność tylko wzrasta. Jak przedstawia się aktywność poszczególnych grup wiekowych na wybranych portalach w sześciu wybranych krajach? Czy Facebook króluje tylko wśród młodych? Na te pytania odpowiada firma Gemius, która przeanalizowała popularność portali społecznościowych wśród użytkowników w różnych krajach pod kątem wieku.

Facebook_GemiusMedia społecznościowe poza funkcją rozrywkową, pełnią również funkcję informacyjną dla marketerów i reklamodawców. Monitorując panujące w nich tendencje mogą oni wywnioskować, jak kierować przekaz reklamowy i komunikować się ze swoimi odbiorcami. Najnowsze badanie firmy Gemius dostarcza ciekawych informacji, jeśli chodzi o korzystanie z portali społecznościowych przez osoby w różnym wieku. Analizie poddano internautów powyżej 18 roku życia z sześciu wybranych krajów – Polski, Rosji, Rumunii, Białorusi, Ukrainy i Turcji. Mogłoby się wydawać, że dane będą zbliżone do siebie i użytkownicy w wieku 18-24 będą grupą dominującą. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej!

Facebook. We wszystkich krajach poddanych analizie najwięcej użytkowników portalu to osoby w wieku 25-34, na Białorusi odsetek ten jest największy i wynosy 37%, w Polsce natomiast 31%. Ze wszystkich krajów, najwięcej użytkowników w wieku 55+ jest w Rosji (13%).

Instagram. Przyciąga zdecydowanie najwięcej młodych użytkowników (w wieku 18-24). W szczególności jest popularny w tejInstagram_Gemius grupie wiekowej na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi (kolejno 49%, 47% i 46%). W Polsce i Rumunii odsetek ten wynosi 43%. Popularność jednak wyraźnie spada wraz z wiekiem i jest minimalna w grupie wiekowej 55+ (przedział pomiędzy 7% a 2% w wybranych krajach). Znaczną różnicę widać również pomiędzy ilością użytkowników w wieku 18-24 w porównaniu do grupy 25-34 lata, gdzie przykładowo w Polsce różnica ta wynosi 23%.

Powoli to Instagram bardziej niż Facebook przyciąga młodych konsumentów. Pokazuje to, że Facebook zrobił dobry ruch, kupując Instagram, który lepiej trafia do nowego pokolenia i jego potrzeb. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak olbrzymie znaczenie ma obecnie obraz i prostota przekazu. Z drugiej strony widać rosnący potencjał tego kanału do nawiązywania relacji z potencjalnymi konsumentami i budowania świadomości marki.” – komentuje Krzysztof Majkowski, doradca biznesowy w firmie Gemius.

Twitter_GemiusTwitter. Dane wskazują, że popularność w serwisie jest szczególnie widoczna w Rosji i na Białorusi w grupie wiekowej 18-24 lata, z kolei w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii Twitter odwiedzany jest najczęściej przez osoby między 25 a 34 rokiem życia (kolejno 29%, 30% i 28%).

Warto też zaznaczyć, że w badaniu widać zdecydowaną przewagę osób młodych korzystających z portali społecznościowych w Turcji. Specjaliści wyjaśniają, że może być to związane z poszukiwaniem niezależnych, niekontrolowanych przez władze kanałów komunikacji. Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się na stronie firmy Gemius.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatną wycenę

Imię i Nazwisko
E-mail*
Numer telefonu*
Adres strony internetowej*
Treść wiadomości
TAK

Jeśli chcesz zostawić nam więcej danych wypełnij brief.

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie

Dziękujemy!

 

Co dalej?

 1. Otrzymasz od nas maila potwierdzającego zgłoszenie.
 2. Nasz wyspecjalizowany zespół już niedługo skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszym procesie współpracy.
 3. W oczekiwaniu na telefon zapraszamy do zapoznania się z naszymi REFERENCJAMI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie, zarejestrowana pod adresem ul. Główna 26/2, 55-010 Święta Katarzyna, reprezentowaną przez: Michała Kliszczaka - Prezesa Zarządu.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ochronadanych@eactive.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. ul. Aleksandra Zelwerowicza 18 A, 53-676 Wrocław.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania i przedstawienia propozycji współpracy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do obsługi zapytania.
 8. Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Rozumiem