DANE REJESTROWE FIRMY

EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k.

EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k.
ADRES SIEDZIBY: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
KRS: 0000746324
ORGAN REJESTRUJĄCY: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 896-154-73-53

DANE KONTAKTOWE

EACTIVE
ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław
tel. 789 009 730
kontakt@eactive.pl
www.eactive.pl