DANE REJESTROWE FIRMY

EACTIVE Sp. z o.o.

EACTIVE Sp. z o.o.
ADRES SIEDZIBY: ul. Główna 26/2, 55-010 Święta Katarzyna
KRS: 000598287
ORGAN REJESTRUJĄCY: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 200 000PLN wpłaca w całości
NIP: 896-15-47-353

DANE KONTAKTOWE

EACTIVE
ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław
tel. 71 340 94 13
kontakt@eactive.pl
www.eactive.pl

Znajdź nas na Facebooku
Eactive - wiemy jak Lubię to
Zostań Bajkowym Bohaterem III
zobacz