Polityka prywatności

ZAKRES OPRACOWANIA:

Część I – Postanowienia ogólne
Część II – Dane osobowe
Część III – Informacja o plikach cookies
Część IV – Dodatkowe informacje

Część I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. (dalej zwana: „EACTIVE”) w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z serwisu https://www.eactive.pl/ (dalej zwanym: „Serwis”).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Część II – DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598287, NIP: 896-154-73-53, REGON 363583262.

Dane kontaktowe:
adres: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław
e-mail: biuro@eactive.pl
telefon: 789 009 730

2. Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie na adres: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

 

3. Cel przetwarzania danych

Eactive przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://www.eactive.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, dokonywać zakupu szkoleń, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Dodatkowo na Serwisie są pozyskiwane i przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i identyfikator MAC. Informacje są przetwarzane w celach technicznych związanych z poprawnością działania niektórych podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Serwisie.

4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Eactive może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych w celu wysyłania Newslettera

Eactive przetwarza dane użytkowników w celu wysyłki Newslettera. Poniżej publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych związanych z obsługą Newslettera.

W celu przesyłania elektronicznego i bezpłatnego Newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji marketingowych, na co użytkownik wyraził zgodę.

Żeby otrzymać Newsletter użytkownik zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in).
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Eactive w celu wysyłki Newslettera.
 • W celu otrzymywania Newslettera, użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres email).

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Eactive jest zawsze dobrowolne, jednakże konieczna do otrzymywania Newslettera.

Każdy Subskrybent Newsletter może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw i wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez Eactive oraz wycofać się z listy subskrybentów poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Eactive w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może to zrobić również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@eactive.pl

Poza danymi typu imię i e-mail, strona internetowa w ramach, której można zapisywać się na Usługę Newsletter w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Użytkownik może się zapoznać z polityką plików cookies Eactive.

Otrzymywanie Newslettera trwać będzie przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego.

Dane użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Eactive albo do czasu wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail użytkownika. Odwołanie przez użytkownika zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane (imię, adres e-mail) mogą zostać przekazane:

 • dostawcom narzędzi do:
  • prowadzenia marketingu,
  • wysyłki newsletterów,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas

 

6. Zasady podania danych osobowych

Podanie danych osobowych, o które będziesz proszony przy okazji aktywności w Serwisie jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy) niezbędne do dalszej realizacji usługi. Brak wymaganych danych zablokuje realizację czynności, której wymóg podania danych dotyczył. Podanie innych danych przez użytkownika jest opcjonalne i w zależności od udzielonych zgód, zgodnie z nimi będzie przetwarzane.

7. Udostępnianie danych innym podmiotom

Eactive nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Eactive może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z Eactive umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

9. Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Eactive zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Eactive:

 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

 

10. Ochrona danych

Eactive stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

Część III – INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis internetowy https://www.eactive.pl/ (dalej zwany:„Serwis”) korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki, które zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z tym serwisem, z tego urządzenia końcowego.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. (dalej zwany:”Eactive”).

4. Przedmiotowe działanie odbywa się w zgodzie z: ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i„wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Eactive jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Eactive, w tym sieć reklamową Google; w tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie przebywania na konkretnej podstronie Serwisu.

 

7. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu;
 • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika;
 • „zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

 

8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji

 

9. Plików cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

10. Zarządzanie ustawieniami plików cookies w przeglądarce użytkownika:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, min.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

11. Ograniczenia w stosowaniu lub usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje jednak braku możliwości czytania/oglądania treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu.

Część IV – DODATKOWE INFORMACJE

1. Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na Serwisie np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Eactive nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Serwisie należącym do Eactive i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Eactive;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do Eactive, których linki lub dane kontaktowe są podane w Serwisie; Eactive zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;
 • usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

 

2. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego https://www.eactive.pl/ są w całości zastrzeżone przez Eactive #wiemyjak – Kliszczak sp.k. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Eactive #wiemyjak – Kliszczak sp.k. jest zabronione.

3. Zmiana polityki prywatności

Eactive zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Eactive będzie informować na stronach Serwisu. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, EACTIVE prosi o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@eactive.pl