Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. (dalej zwana: „Eactive”) w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z serwisu https://www.eactive.pl/ (dalej zwany: „Serwis”).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 26/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598287, NIP 896-15-47-353, REGON 363583262.

Dane kontaktowe:
adres: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław
e-mail: biuro@eactive.pl
telefon: 71-340-94-00

Z kim się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie na adres: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

Cel przetwarzania danych

Eactive przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://www.eactive.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, dokonywać zakupu szkoleń, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Dodatkowo na Serwisie są pozyskiwane i przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i identyfikator MAC. Informacje są przetwarzane w celach technicznych związanych z poprawnością działania niektórych podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Serwisie.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Eactive może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu wysyłania Newslettera

Eactive przetwarza dane użytkowników w celu wysyłki Newslettera. Poniżej publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych związanych z obsługą Newslettera.

W celu przesyłania elektronicznego i bezpłatnego Newslettera przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji marketingowych, na co użytkownik wyraził zgodę.

Żeby otrzymać Newsletter użytkownik zobowiązany jest do:

 • Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in).
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Eactive w celu wysyłki Newslettera.
 • W celu otrzymywania Newslettera, użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres email).

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Eactive jest zawsze dobrowolne, jednakże konieczna do otrzymywania Newslettera.

Każdy Subskrybent Newsletter może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw i wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez Eactive oraz wycofać się z listy subskrybentów poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Eactive w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może to zrobić również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@eactive.pl

Poza danymi typu imię i e-mail, strona internetowa w ramach, której można zapisywać się na Usługę Newsletter w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Użytkownik może się zapoznać z polityką plików cookies Eactive.

Otrzymywanie Newslettera trwać będzie przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego.

Dane użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Eactive albo do czasu wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail użytkownika. Odwołanie przez użytkownika zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane (imię, adres e-mail) mogą zostać przekazane:

 • dostawcom narzędzi do:
  • prowadzenia marketingu,
  • wysyłki newsletterów,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas

Zasady podania danych osobowych

Podanie danych osobowych, o które będziesz proszony przy okazji aktywności w Serwisie jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy) niezbędne do dalszej realizacji usługi. Brak wymaganych danych zablokuje realizację czynności, której wymóg podania danych dotyczył. Podanie innych danych przez użytkownika jest opcjonalne i w zależności od udzielonych zgód, zgodnie z nimi będzie przetwarzane.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Eactive nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Eactive może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z Eactive umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Eactive zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Eactive:

 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie: EACTIVE, ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

Ochrona danych

Eactive stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 • serwis internetowy https://www.eactive.pl/ korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego Serwis pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są jednak wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze w przeglądarce internetowej plików cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Serwisu;
 • szczegóły na temat plików cookies można znaleźć: Polityka cookies.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na Serwisie np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Eactive nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Serwisie należącym do Eactive i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Eactive;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do Eactive, których linki lub dane kontaktowe są podane w Serwisie; Eactive zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;
 • usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego https://www.eactive.pl/ są w całości zastrzeżone przez Eactive sp. z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Eactive sp. z o.o. jest zabronione.

Zmiana polityki prywatności

Eactive zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Eactive będzie informować na stronach Serwisu. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, EACTIVE prosi o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@eactive.pl

Zamów bezpłatną wycenę

Imię i Nazwisko
E-mail*
Numer telefonu*
Adres strony internetowej*
Treść wiadomości
TAK

Jeśli chcesz zostawić nam więcej danych wypełnij brief.

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie

Dziękujemy!

 

Co dalej?

 1. Otrzymasz od nas maila potwierdzającego zgłoszenie.
 2. Nasz wyspecjalizowany zespół już niedługo skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszym procesie współpracy.
 3. W oczekiwaniu na telefon zapraszamy do zapoznania się z naszymi REFERENCJAMI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie, zarejestrowana pod adresem ul. Główna 26/2, 55-010 Święta Katarzyna, reprezentowaną przez: Michała Kliszczaka - Prezesa Zarządu.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ochronadanych@eactive.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. ul. Aleksandra Zelwerowicza 18 A, 53-676 Wrocław.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania i przedstawienia propozycji współpracy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do obsługi zapytania.
 8. Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Rozumiem