SPRAWDŹ, CO OFERUJEMYPoznaj Aktywny Model Rozliczeń SEO & Ads

Model finansowy niezbędny do rozwoju biznesu

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes musisz dobrze znać kondycję finansową swojej firmy. Wiedza czy Twoja inwestycja jest opłacalna będzie niezbędna byś mógł skutecznie dążyć do celu. Podstawowym narzędziem, które pomoże Ci zarządzać finansami może być model finansowy.

Do wykonania modelu finansowego w zupełności wystarczy excel. Najczęściej model finansowy stanowi bazę dla prognozy finansowej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstwa/startupu. Dzięki prognozie finansowej uzyskujesz konkretne dane liczbowe dotyczące przyszłych wyników finansowych biznesu. Prognoza finansowa jest również skutecznym narzędziem motywacyjnym do nieustannego zwiększania efektywności prowadzonej działalności. Nie bez znaczenia jest ryzyko utraty płynności, które zostaje zminimalizowanie poprzez wyliczenie prognozowanych przepływów pieniężnych netto oraz zapotrzebowania na finansowanie znane z wyprzedzeniem pozwalającym na pozyskanie najbardziej korzystnego źródła finansowania biznesu. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw prognoza finansowa jest wykorzystywana do określenia kluczowych wskaźników efektywności przydzielanych pracownikom oraz kadrze zarządzającej. Dzięki prognozie finansowej możesz uzyskań informacje jak Twoje obecne decyzje wpłyną na wyniki finansowe biznesu oraz reagować z wyprzedzeniem.

Z kolei ocena opłacalności inwestycji stanowi wartościową informację dotyczącą podjęcia decyzji co do zaangażowania się w dane przedsięwzięcie inwestycyjne oraz poznania korzyści finansowych związanych z jej realizacją. Wycena startupu / przedsiębiorstwa ma zastosowanie w pozyskaniu inwestora, sprzedaży biznesu, czy też przydzieleniu udziałów dla partnerów.

Funkcje modelu:

 • opłacalność inwestycji,
 • prognoza finansowania,
 • wycena przedsiębiorstwa/ startupu,
 • analiza finansowania,
 • analiza kosztów i stopnia pozyskania budżetu.

Wykonanie modelu finansowego

Jednym z podstawowych kroków poprzedzających wykonanie modelu finansowego jest analiza rynku oraz określenie kluczowych założeń dotyczących przygotowywanego modelu finansowego. Kolejnym krokiem jest określenie kosztów działalności, na które mamy bezpośrednio wpływ. Niezbędna jest w tym przypadku wiedza na temat specyfiki biznesu oraz umiejętność pozyskiwania informacji w dostępnych źródłach. Kolejnym etapem są nakłady inwestycyjne jakie poniesiemy na zakup aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa oraz źródeł ich finansowania. Nakłady inwestycyjne stanowią bazę do wyliczenia amortyzacji. Jednym z najtrudniejszych zadań jest prognoza przychodów, do wykonania której pomocna jest analiza rynku, analiza scenariuszy. Uzupełnieniem modelu finansowego może być również moduł z inwestycjami kapitałowymi. Mając powyższe możesz przystąpić do modelowania finansowego i wykonania rachunku zysków i start, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych pro forma.

Model finansowy w liczbach

 • 7 zastosowań modelu finansowego
 • 286 godzin trwa średnio realizacja modelu wraz z analityką
 • 87% użytkowników docenia prostotę i intuicyjność wykonanych modeli
 • 98% użytkowników dostrzega, że modele nie wymagają podstaw księgowo-prawnych z finansów

 

Krzysztof Janik
Partner Zarządzający Enterprise Startup
http://enterprisestartup.pl/

Przejdź do komentarzy

Komentarze

Dodaj komentarz

TAK

Zostaw kontakt, oddzwonimy

Abonament to stagnacja. Aktywny Model Rozliczeń SEO/ADS potęguje efektywność. Podczas 15-minutowej rozmowy dowiesz się wszystkiego.
Imię i Nazwisko
E-mail*
Numer telefonu*
Adres strony internetowej*
Treść wiadomości
TAK
Twoja wiadomość nie została wysłana. Prosimy wysłać e-mail na adres kontakt@eactive.pl

Jeśli chcesz zostawić nam więcej danych wypełnij brief.

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie

Dziękujemy!

 

Co dalej?

 1. Otrzymasz od nas maila potwierdzającego zgłoszenie.
 2. Nasz wyspecjalizowany zespół już niedługo skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszym procesie współpracy.
 3. W oczekiwaniu na telefon zapraszamy do zapoznania się z naszymi REFERENCJAMI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. z siedzibą w Siechnicach, zarejestrowana pod adresem ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, reprezentowaną przez: Michała Kliszczaka - Prezesa Zarządu.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ochronadanych@eactive.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. ul. Aleksandra Zelwerowicza 18 A, 53-676 Wrocław.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania i przedstawienia propozycji współpracy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do obsługi zapytania.
 8. Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EACTIVE #wiemyjak - Kliszczak sp. k. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Rozumiem