Pomożemy Ci SZYBKO zdobyć klientów! SPRAWDŹ

Model finansowy niezbędny do rozwoju biznesu

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes musisz dobrze znać kondycję finansową swojej firmy. Wiedza czy Twoja inwestycja jest opłacalna będzie niezbędna byś mógł skutecznie dążyć do celu. Podstawowym narzędziem, które pomoże Ci zarządzać finansami może być model finansowy.

Do wykonania modelu finansowego w zupełności wystarczy excel. Najczęściej model finansowy stanowi bazę dla prognozy finansowej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstwa/startupu. Dzięki prognozie finansowej uzyskujesz konkretne dane liczbowe dotyczące przyszłych wyników finansowych biznesu. Prognoza finansowa jest również skutecznym narzędziem motywacyjnym do nieustannego zwiększania efektywności prowadzonej działalności. Nie bez znaczenia jest ryzyko utraty płynności, które zostaje zminimalizowanie poprzez wyliczenie prognozowanych przepływów pieniężnych netto oraz zapotrzebowania na finansowanie znane z wyprzedzeniem pozwalającym na pozyskanie najbardziej korzystnego źródła finansowania biznesu. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw prognoza finansowa jest wykorzystywana do określenia kluczowych wskaźników efektywności przydzielanych pracownikom oraz kadrze zarządzającej. Dzięki prognozie finansowej możesz uzyskań informacje jak Twoje obecne decyzje wpłyną na wyniki finansowe biznesu oraz reagować z wyprzedzeniem.

Z kolei ocena opłacalności inwestycji stanowi wartościową informację dotyczącą podjęcia decyzji co do zaangażowania się w dane przedsięwzięcie inwestycyjne oraz poznania korzyści finansowych związanych z jej realizacją. Wycena startupu / przedsiębiorstwa ma zastosowanie w pozyskaniu inwestora, sprzedaży biznesu, czy też przydzieleniu udziałów dla partnerów.

Funkcje modelu:

  • opłacalność inwestycji,
  • prognoza finansowania,
  • wycena przedsiębiorstwa/ startupu,
  • analiza finansowania,
  • analiza kosztów i stopnia pozyskania budżetu.

Wykonanie modelu finansowego

Jednym z podstawowych kroków poprzedzających wykonanie modelu finansowego jest analiza rynku oraz określenie kluczowych założeń dotyczących przygotowywanego modelu finansowego. Kolejnym krokiem jest określenie kosztów działalności, na które mamy bezpośrednio wpływ. Niezbędna jest w tym przypadku wiedza na temat specyfiki biznesu oraz umiejętność pozyskiwania informacji w dostępnych źródłach. Kolejnym etapem są nakłady inwestycyjne jakie poniesiemy na zakup aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa oraz źródeł ich finansowania. Nakłady inwestycyjne stanowią bazę do wyliczenia amortyzacji. Jednym z najtrudniejszych zadań jest prognoza przychodów, do wykonania której pomocna jest analiza rynku, analiza scenariuszy. Uzupełnieniem modelu finansowego może być również moduł z inwestycjami kapitałowymi. Mając powyższe możesz przystąpić do modelowania finansowego i wykonania rachunku zysków i start, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych pro forma.

Model finansowy w liczbach

  • 7 zastosowań modelu finansowego
  • 286 godzin trwa średnio realizacja modelu wraz z analityką
  • 87% użytkowników docenia prostotę i intuicyjność wykonanych modeli
  • 98% użytkowników dostrzega, że modele nie wymagają podstaw księgowo-prawnych z finansów

 

Krzysztof Janik
Partner Zarządzający Enterprise Startup
http://enterprisestartup.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

x

ZAMÓW WYCENĘ

Filtr antyspamowy

Podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne, natomiast podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do obsługi zapytania. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Wysłane zapytanie obsługiwane jest przez EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k.

* Pole wymagane

#wiemyjak