Konferencja dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Konferencja „Odpowiedzialność w biznesie źródłem rozwoju Twojej firmy” odbyła się 28 października 2014 r na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i uczestniczył w niej Dariusz Owczarek. Dotyczyła ona społecznej odpowiedzialności firmy i skierowana była do różnych przedsiębiorstw oraz osób dążących do poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.

Odwołując się do definicji: „koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu dotyczy uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami.” Ogromną rolę odgrywa kierowanie się przez firmę zasadami etyki i moralności w stosunku do swoich interesariuszy, co zostało potwierdzone na konferencji. Korzyści, uzyskane z działania w sposób społecznie odpowiedzialny są duże i zdecydowanie warto rozwijać się w tym kierunku.

konferencja odpoiwedzialnosc w biznesie

Udział w konferencji był cenny ze względu na obecność przedstawicieli różnych przedsiębiorstw, które przodują w nowatorskich rozwiązaniach odnoszących się do metod sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. W pierwszej części konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw opowiedzieli o konkretnych korzyściach płynących z stosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelekcje były inspirujące i zachęcały do refleksji, co można ocenić jako największy plus udziału w konferencji. Najciekawszy okazał się wykład Łukasza Makucha z Sustainers, dotyczący interesariuszy i sposobów na komunikację oraz wykorzystania potencjału interesariuszy. Podczas konferencji można było skorzystać z profesjonalnych rad specjalistów i dowiedzieć się, jak pozyskać środki finansowe na realizację innowacyjnych projektów, czy ogólnie jak zrealizować ciekawy pomysł.

Tematy poruszane na warsztatach to przede wszystkim:

 •  metodycznie i strategicznie podejście do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu
 • jak nie popaść w trwonienie pieniędzy na działania nieadekwatne do potrzeb firmy i otoczenia
 • jakich narzędzi używać, by tworzyć rozwiązania „szyte na miarę”
 • w jaki sposób łączyć społeczną odpowiedzialność z rozwojem i poprawą innowacyjności przedsiębiorstwa

Jako EACTIVE wiemy jak mamy solidne podstawy do tego, aby być firmą uznaną za odpowiedzialną społecznie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Zamów bezpłatną wycenę

Imię i Nazwisko
E-mail*
Numer telefonu*
Adres strony internetowej*
Treść wiadomości
TAK

Jeśli chcesz zostawić nam więcej danych wypełnij brief.

Otrzymaliśmy twoje zgłoszenie

Dziękujemy!

 

Co dalej?

 1. Otrzymasz od nas maila potwierdzającego zgłoszenie.
 2. Nasz wyspecjalizowany zespół już niedługo skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszym procesie współpracy.
 3. W oczekiwaniu na telefon zapraszamy do zapoznania się z naszymi REFERENCJAMI.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie, zarejestrowana pod adresem ul. Główna 26/2, 55-010 Święta Katarzyna, reprezentowaną przez: Michała Kliszczaka - Prezesa Zarządu.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: ochronadanych@eactive.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. ul. Aleksandra Zelwerowicza 18 A, 53-676 Wrocław.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania i przedstawienia propozycji współpracy.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do obsługi zapytania.
 8. Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez EACTIVE wiemy jak sp. z o.o. sp. k. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Rozumiem